Tutvustus

Ettevõtlik kool – kaasaegse hariduse kvaliteedimärk

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud:

— laste kiiremat iseseisvumist,
— suuremat huvi uute teemade vastu,
— õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist,
— erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.

Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Vaata kontaktide alt, kes on sinu maakonna koordinaator. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab üle 219 õppeasutuse üle Eesti, kokku üle 41 000 õppija. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.


Podcastid

Ettevõtlik Kool – kellele ja milleks. Piret Torm-Mirontšik ja Kristel Koddala

Ettevõtliku koolikeskkonna kujundamine, juhi vaatenurk – Virge Ong Sõmeru Põhikool ja Marget Privits Vändra Gümnaasium

Ettevõtlike lasteaedade edulood ja kasu – Mirjam Hõbemägi Rakvere Rohuaia Lasteaed ja Merike Tulp Tarvastu Lasteaed
Kuidas ettevõtlikkus on noorte elusid mõjutanud – Elisabeth Purga

Ettevõtliku Kooli terviklahendus

Koolituspakett

 • Baaskoolitus

  EVK põhimõtted ja programmi sisu. Parimad näited ja kogemused.
 • Rakenduskoolitus

  õpetaja tööriist TULEM rakendamine. Parimad näited ja kogemused.
 • Standardi koolitus

  standard kui süsteemne juhtimise tööriist, põhimõtted ja rakendamine. Parimad näited ja kogemused.

Tööriistad

Eneseanalüüs + seire

 • Baastase

  enesehindamine (1 a põhjal) + tagaside
 • Hõbetase

  enesehindamine (3 a põhjal) + vastavusseire + tagasisideraport
 • Kuldtase

  enesehindamine (3 a põhjal) + vastavusseire + tagasisideraport

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo