Uudised

Väike-Maarja Gümnaasiumis jagub eneseteostusvõimalusi kõigile

Eestis on kokku ligi 160 haridusasutust, kes on liitunud Ettevõtliku Kooli programmiga. Kokku omandab alus-, põhi- ja keskharidust ettevõtlikel põhimõtetel üle 30 000 õpilase üle terve Eesti. 2021. aastal pälvisid 26  õppeasutust Ettevõtliku Koolilt ettevõtlikkuse baastaseme märgise ja 4 õppeasutust hõbetaseme märgise.

Hõbemärgise saanute seas oli Väike-Maarja Gümnaasium ainuke üldhariduskool, kes 2021. aastal kõrgema taseme välja teenis.

Ettevõtliku Kooliga liitus Väike-Maarja Gümnaasium kahel põhjusel. Esimene oli see, et kooli õpilastel tekkis ettevõtlikkuse teemade vastu huvi läbi “Pandivere ettevõtlikud noored“ projektis osalemise. Teine põhjus oli, et Ettevõtliku Kooli kaudu avanes õpetajatel võimalus osaleda baaskoolitusel, mis pakkus uusi teadmisi ja võimalusi kogemuste vahetamiseks.

Väike-Maarja Gümnaasiumi direktori Marje Eelmaa sõnul on ettevõtlikus koolis võimalik nii õpilastel kui ka õpetajatel end proovile panna. Julgus mõelda kastist välja ja teha koostööd erinevate partneritega on aidanud ellu viia ka kõige pööraseimad ideid.

Suurima saavutusena toob Eelmaa välja, et nende koolist on saanud keskkond, kus eneseteostusvõimalusi on nii õpilastel kui töötajatel. Näitena toob ta ettevõtlustundide lülitamise kooli õppekavasse, aga ka mini- ja õpilasfirmade käivitamise, osalemised õpilasfirmade laatadel ning laiemalt ettevõtliku mõtteviisi kujunemise.

Lisaks ettevõtlusõppele saab Väike-Maarja Gümnaasiumis võtta valikaineid, mis toetavad ettevõtlikkust. Näiteks on gümnasistidel võimalik valikkursuste raames läbi viia huviringe või liikumisvahetunde. Koolipere on aktiivne ka tunnivälistes tegevustes ja projektides, milleks on igal aastal saadud lisavahendeid.

Ettevõtlikkuse hõbetasemeni jõudmise teekonda kirjeldab Marje Eelmaa nii: “Hõbetaseme tähendus on väga lihtne – elus on kõik võimalik, tuleb vaid sihipäraselt eesmärgi poole liikuda. Tahe ja soov liikuda kooliga edasi on meie alustala.“

Hõbetaseme poole püüeldi mitte välise tunnustuse, vaid iseenda pärast. “Teekond selleni on olnud kogu meie meeskonna sihipärane tegevus. Oleme lahti mõtestanud ja kirja pannud, kuidas me oleme ettevõtlikud,“ ütleb Eelmaa, lisades, et ettevõtlikuks olemine on saanud osaks kooli väärtusruumist ja kvaliteedist laiemalt.

Mis puudutab järgnevaid samme, siis ei välista Väike-Maarja Gümnaasiumi direktor, et pürgitakse ka kuldtaseme poole. “See oleks kindlasti saavutatav. Tuleb unistada suurelt ja julgelt, sest unistustel on kombeks täituda, kui sihil püsida,“ tõdeb ta.

Ettevõtliku Kooli koordinaator Piret Torm-Mirontšik toob välja, et Väike-Maarja Gümnaasiumi puhul avaldas suurt muljet, kui põnevaid tegevusi ja üritusi selles koolis tehakse. Tugevusena toob ta välja, et paljude tegevuste puhul on õpilased ise tegevuste eestvedajaks, mis pakub neile eluks hindamatut kogemust. Väike-Maarja Gümnaasium oli sel aastal ainuke üldhariduskool, kes hõbemärgist taotles ja selle ka sai. Nende järjepidevat tööd laste ettevõtlikkuse arendamisel on näha ka kooliseintest väljapoole ja see on eeskujuks ka teistele.

Väike-Maarja Gümnaasiumile Ettevõtliku Kooli hõbetaseme üleandmine

Ettevõtlik Kool on alates 2006. aastast tegutsev haridusprogramm, mis toetab ettevõtlikku hoiakut ja selle arendamist koolides ja lasteaedades. Programmi eesmärk on kujundada õppeprotsess päriselust lähtuvalt ja kaasata õpilasi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest.

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvad koolid ja lasteaiad läbivad enesehindamise, millest lähtuvalt omistatakse neile ettevõtlikkuse baastase, hõbetase või kuldtase. Baastaseme õppeasutusi iseloomustab õppeasutuse igakülgne teadlik arendamine lähtuvalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemist ehk standardist. Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on lisaks oma maakonnas kogemuste kandjad ja jagajad, kuldtaseme asutused ettevõtliku õppe eeskujud ja liidrid Eesti-siseselt ja ka välismaal. Kvaliteedimärgis kehtib 3 aastat.

Ettevõtliku õppe hõbetaseme pälvimine on saanud paljude koolide ja lasteaedade jaoks maine küsimuseks. Läbi kõrgema taseme saavutamise tugevneb õppeasutuste kogukondlik roll ja neil avaneb rohkem võimalusi koostööks lapsevanemate ja ettevõtjatega. Hõbe- ja kuldtaseme koolid ja lasteaiad pälvivad ka rohkem maakondlikku ja üleriigilist tähelepanu. See tõstab nende väärtust nii laste, lapsevanemate kui ka õpetajate silmis.

2021. aastal pälvis Ettevõtliku Kooli hõbetaseme 4 õppeasutust. Lisaks Väike-Maarja Gümnaasiumile said hõbetaseme märgise veel Rakvere Rohuaia Lasteaed, Kohtla-Järve Kirju-Mirju Lasteaed ja Voka Lasteaed.

07.02.2022

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo