Võru Kesklinna Kooli muusikal “Vaeslaps ja talutütar” (kategooria “Heategu kogukonnale” nominent)

Muusikal “Vaeslaps ja talutütar” on üle-eestilise edulugude konkursi 2019 nominent kategoorias “Heategu kogukonnale”. 

Võru Kesklinna Koolil on hea kogemus muusikalide lavale toomisega, siis otsustasime kooli traditsiooni rakendada ettevõtlusõppe vankri ette ja lavale toomiseks luua uus muusikal. Lõimides erinevaid ained ning võttes appi kohalikke ettevõtjaid otsustasime jõuludeks 2019 tuua lavale uue muusikali. Projekti tegevus lõimis emakeele, muusika, käsitöö, ettevõtlusõppe, tööõpetuse, kunstiõpetuse ning infotehnoloogia ainekavas kajastatud õpi eesmärke.

võru kesklinna kooli muusikal

Foto autor: Tõnis Anton

 

Et tegevus õpilastele võimalikult põnev ning vaheldusrikas, sõlmisime kokkulepped erinevate Võru ettevõtetega: puidufirmaga dekoratsioonide jaoks, õmblusfirmaga kostüümide ja aksessuaaride jaoks ning kultuurimajaga etenduse lavale toomiseks.

Meie peamiseks partneriks kujunes projektiväliselt Võru Muusikakool. Nõnda sai teoks Lully Gustavsoni teksti ainetel kohandatud muusikal „Vaeslaps ja talutütar.
Originaalmuusika kirjutas Võru muusikakooli direktriss Piret Rips Laul, tantsud lõi meie kooli matemaatikaõpetaja/tantsujuht Marianne Jaanson, lavastas algklasside õpetaja Kaie Püvi. Lisaks meile kuulusid koolipoolsesse meeskonda.