Uudised

Eesti esimene õpetajate rahatarkuse mentorklubi laieneb üle-eestiliseks

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku ja Rahandusministeeriumi koostöös välja töötatud õpetajate rahatarkuse mentorklubi laieneb kõigisse maakondadesse. Klubitegevuses täienevad õpetajate rahatarkuseteadmised, et neid noortele edasi anda. Mentorklubist võtab osa 177 õpetajat.

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool arendusjuht Heidi Uustalu: „Hea finantskirjaoskus ehk rahatarkus aitab noortel paremini rahaasju mõista ja sellega seotud riske teadvustada“. Tema sõnul on see oluline, et parandada noorte enda kui ka terve ühiskonna rahalist heaolu ja toimetulekut.

2018. aastal läbiviidud PISA finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti noorte finantsalased teadmised igati heal tasemel. „Teadmistest aga üksi on vähe, kui see käitumisse ei jõua. Tähtis on kujundada hoiakuid ja aidata tekkida õigetel harjumustel. Siin on väga tähtis kodu ja kooli koostööl,“ ütles Rahandusministeeriumi rahatarkuse spetsialist Bret Klemm. „Mida varem rahatarkust õpetama hakatakse, seda parem. Ideaalis juba lasteaias.“

Mentorklubi raames toimub õpetajatele neli kohtumist koos mentoritega, üks kohtumine praktikuga ehk koolijuhiga, kelle koolis juba rahatarkust õpetatakse, ja külaskäik kohaliku ettevõtja juurde. Mentorklubi kohtumiste käigus omandatakse nii teadmisi isiklike rahaasjade paremini korraldamiseks kui ka arutatakse kolleegidega, kuidas saadud teadmisi oma ainevaldkonnaga lõimides õpilasteni viia. Kohtumiste lõpuks on õpetajad mõelnud välja ülesandeid, viktoriine, tegevusi, tunnikavasid, mis pannakse üles e-Koolikotti, kust ka kõik teised õpetajad saavad neid kasutada.

Eelmisel aastal pilootprojektis osalenud õpetajate tagasiside programmile on olnud väga positiivne. „Osalenud õpetajad hindasid kõrgelt, et teemasid käsitleti läbi eluliste ülesannete, mis suunas neid praktiliselt mõtlema, kuidas siis ikkagi oma ainetundidesse rahatarkuse teemasid integreerida. Tuge ja häid näpunäiteid saadi ka üksteiselt. Ühiselt jõuti tõdemuseni, et rahatarkus on praeguses maailmas võiks öelda isegi et hädavajalik ning õpetajate roll rahatarkuse edasiandmisel suur,“ selgitab Uustalu.
Esimesel aastal toimusid mentorklubid Läänemaal, Võru- ja Põlvamaal ning Ida-Virumaal.

Finantskirjaoskust arendatakse Eestis Rahandusministeeriumi eestvedamisel elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi „Rahatark Eesti. Eesti elanike rahatarkuse strateegia aastateks 2021–2030“ kaudu.

Ettevõtlik Kool on haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 155 õppeasutust üle Eesti, kokku üle 27 000 õpilase.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

20.12.2021

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo