Uudised

Märka ja tunnusta! Kutsume tunnustama Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi Ettevõtlikku õpetajat ja Ettevõtlikku projekti

Ettevõtliku Kooli haridusprogramm teeb üleskutse märkama haridusprogrammiga liitunud koolide ettevõtlike õpetajaid ja õppeasutuste ettevõtlikke projekte.

Haridusprogramm tunnustab esmakordselt ettevõtlike õpetajaid ja koostööprojekte. Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada ettevõtlikke ja aktiivseid inimesi, kes panustavad haridusprogrammi rakendades õppijate ettevõtlikkuse arendamisse ning projekte, kus pakutakse parimaid lahendusi noorte/laste ja õppeasutuste ettevõtliku hoiaku kujundamisse.

Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada kuni 16. detsembrini haridusprogrammi veebilehel.

Kategoorias Ettevõtlik õpetaja tunnustatakse Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitunud üldhariduskooli õpetajat, kes on avatud ja uuendusliku meelega tegutseja, õppetegevuse planeerimisel kasutab õpetaja tööriista TULEM, teeb koostööd erinevate osapooltega ning panustab kogukondlikku koosloomesse. Kandidaate saavad esitada Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi maakondlikud/piirkondlikud koordinaatorid, üldhariduskoolid, KOV haridusspetsialistid, lapsevanemad, jne.

Kategoorias Ettevõtlik projekt tunnustatakse koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli projekti, mis on andnud silmapaistva panuse laste/noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja ettevõtliku hoiaku kujundamisse õppeasutuses; toetanud ja arendanud Ettevõtliku Kooli koostöövõrgustikku, kaasates õppijaid ja erinevaid osapooli. Ettevõtliku projekti kandidaate saavad esitada Ettevõtliku Kooli maakondlikud/piirkondlikud koordinaatorid.

Laureaadid valib komisjon, võitjad kuulutatakse välja 26. jaanuaril toimuval hariduskonverentsil „Teadlikult tulevikku!“.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 200 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kokku üle 39 000 õpilase.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

23.11.2022

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo