Edulood

0583805C-870F-435B-9F57-76B08AEE1296 Tagasi

Jõgevamaa / Põltsamaa Ühisgümnaasium

Põltsamaa Ühisgümnaasium “TPN ja Helena Nõmmik”. 2020.a edulugude konkursi I koht kategoorias „Ettevõtlik haridustegu“

Esitaja: Riina Valdmets, Juhendaja: Helena Nõmmik

Ettevõtlikkuse arenemiseks tuleb anda võimalusi juba väikelapse east alates. Üheks võimaluseks nägi huvijuht Helena Nõmmik, et tuleb luua õpilaskogu ka nooremas kooliastmes. Nii vastaski tema üleskutsele 25 4.-5. klassi noort, kes tahtsid sõna sekka öelda koolielu huvitavamaks muutmisel. Kohe esimesel kokkusaamisel määratleti oma roll, et nad on ideede genereerijad, eestvedajad, kaasõpilaste motiveerijad ja noorelt-noorele õppimise edasiviijad. Oma aktiivse ja ettevõtliku hoiaku kirjutasid noored oma grupi nimesse: TEGUSAD PÕLTSAMAA NOORED.
Et noortel tekiks suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, siis alustati koolitustega. Kutsuti ellu kahepäevaste laagrite sari nn TPN ÖÖ- Ülikool, kus arendati noorte meeskonnatöö oskust ja oma rolli tähtsust meeskonnas ja kuhu kutsuti erinevaid toredaid ettevõtlikke külalisi, kes läbi oma edulugude motiveerisid noori eesmärke seadma ja pakkusid noortele praktilisi tegevusi.

TPN tööle hakkamine oli PÜG jaoks oluline, sest vanema kooliastme õpilasesinduse tegemised ei jõudnud algklasside maja noorteni. Nüüd on algklasside noortel oma tuumik, kes kujunevad ise ettevõtlikeks ja tegusateks ning kelle tegevuse kaudu noorte koolielu muutub põnevamaks (mida kajastab ka noorte tagasiside). Kui esimene aasta oli TPN-i loomise ja koolis toimetamise aasta, siis tulevikus on plaan oma tegevuspiirkonda laiendada.

Projekti “Tegusad Põltsamaa noored” viisid ellu Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased ja kooli huvijuht. Projekt on nomineeritud edulugude konkursi “Õppimine on põnev!” kolme parima sekka kategoorias “Ettevõtlik haridustegu”.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo