Uudised

Tagasivaade haridusprogrammi Ettevõtlik Kool teekonnale

16. augustil toimus Eesti Töötukassa Tallinna Karjäärikeskuses haridusprogrammi Ettevõtlik Kool tähtsündmus.

Igal suvel on tavaks kokku saada ja vaadata tagasi möödunud õppeaastale. Sellele aastal kaasati tähtsündmusele lisaks maakondlikele koordinaatoritele ka koolitajad ja partnerid.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool sai alguse 2006. aastal Ida-Viru Ettevõtluskeskuses. Seitseteist aastat on haridusprogrammi toel suunatud, julgustatud ja võimestatud paljude haridusasutuste iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendatud lastes ning õpilastes otsustusvõimet ning ärgitatud tegutsemishimu.

Üritusel vaadati tagasi haridusprogrammi tegusale ja tulemuslikule ajaperioodile, jagati kogemusi, räägiti südamelt ära oma rõõmud ja uued ideed.

Alustav ettevõtja, õpetaja ja rahatarkuse mentor Riin Mäesalu jagas oma lugu ning julgustas olla avatud muutustele ja rõhutas õpilastele hea eeskuju vajalikkust. Riini on töötanud inglise keele õpetaja, spetsialistina IT-valdkonnas. Hetkel toimetab ettevõtluses.

Tallinna Karjäärikeskus tutvustas oma maja võimalusi, mida pakutakse nii õpilastele, täiskasvanutele ja teistele huvilistele.

Sündmuselt ei puudunud muusikaline osa. Erika Veide esitas koos abistava publikuga Ettevõtliku Kooli räpi, mille esmaesitlus toimus käesoleva aasta jaanuaris toimunud Edu ja Tegu Hariduskonverentsil.

Tähtsündmuse lõpetas MTÜ Maakondlikud Arenduskeskuse juhatuse liige Andres Huul tänamisega. Tänusõnad öeldi Ida-Viru Ettevõtluskeskusele kui haridusprogrammi algatajale, maakondlike arenduskeskuste ja Tallinna Haridusameti spetsialistidele, kelle üheks tööülesandeks on olnud Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi piirkondlik koordineerimine. Tänati haridusprogrammi suurepäraseid koolitajaid, kes on ettevõtlikkuse pisikut külvanud juba 220 õppeasutusse. Tänati partnereid Haridus-ja Noorteametit, Junior Achievement Eestit, Rahandusministeeriumi ja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumit.

Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

17.08.2023

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo