Uudised

Tallinna Haridusamet, Maakondlike arenduskeskuste võrgustik ja koolid sõlmivad koostööleppe ettevõtliku koolikultuuri edendamiseks

Tallinna Haridusamet, Maakondlike arenduskeskuste võrgustik ja Tallinna koolid on sõlminud kolmepoolse lepingu Ettevõtliku Kooliga liitumiseks, et alustada programmi rakendamist õppeasutustes. Ettevõtliku Kooliga programmiga liituvad esimeses etapis 7 Tallinna õppeasutust: Ehte Humanitaargümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Kalamaja Põhikool, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Järveotsa gümnaasium ja Tallinna Kunstigümnaasium.

Liitumine Ettevõtliku Kooliga aitab Tallinna õppeasutustes edendada ettevõtlikku koolikultuuri tervikliku ja süsteemse haridusprogrammi kaudu, mis pakub erinevaid tööriistu ja koolitusi ettevõtliku õppe juurutamiseks. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusõppe laiendamine üks osa Tallinna arengustrateegiast „Tallinn 2035“, mille kohaselt arendavad Tallinna haridusasutused järjepidevalt uusi ja tulevikku suunatud oskusi.  „Ettevõtliku Kooli liikumine toetab innovaatilise õpiruumi kujunemist, mille tulemusel muutub nii õpilaste kui ka õpetajate maailmakäsitlus avatumaks,“ sõnab Vadim Belobrovtsev.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul on Tallinna koolide ja lasteaedade huvi programmiga liitumise vastu suur, kuna ettevõtlik õpe muutub tulevikus hakkama saajate noorte ettevalmistamisel aina olulisemaks. „Tänu algavale koostööle on võimalik jõuda kõikide huvilisteni, kes veel ei ole meie programmiga liitunud,“ lisab Uustalu.

Pirita Majandusgümnaasiumi direktori Toomas Pikhofi sõnul on ettevõtlikkushariduse idee nende kooli jaoks väga oluline, see ühtib kooli põhiväärtustega, milleks on ettevõtlikkus, loovus ja usaldusväärsus ehk ELU. „Kuna Ettevõtlik Kool pääses Eesti 5 parima ettevõtluse edendaja sekka, siis on kogu kooliperele oluline selles projektis osaleda,“ ütleb Pikhof.

Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults selgitab, et liitumise otsus Ettevõtliku Kooli programmiga tuli kiiresti. „Oleme huvitatud Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgi standardi rakendamisest kooli sisehindamise ja ka koolitustest, mis toetavad meie tegevusi ja aitavad juurutada ettevõtliku õppe meetodeid õppetöös ja selle välisel ajal,“ selgitab Sults.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale, ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on tunnid loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ja õpilaste vahel.

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 153 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kokku enam kui 27 000 õpilast.

20.12.2021

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo