Uudised

Vändra Gümnaasium – ettevõtlik kool

Vändra Gümnaasium on haridusprogrammi liige 2016. aastast. Käesoleva aasta kevadel läbis kool enesehindamise ja saavutas hõbetaseme kvaliteedimärgise. Lisaks tunnustas Junior Achievement Eesti SA Vändra Gümnaasiumi Euroopa Ettevõtliku Kooli auhinnaga.

Vändra Gümnaasiumi direktor Marget Privits jagas kogemusi ja mõtteid, millised otsused ning tegevused toetavad ettevõtlikkuse arengut koolis.

Kool saavutas Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi kõrgema hõbetaseme. Millised on kooli tugevused, mis annavad koolijuhile kindluse, et ollakse õigel teel?

Marget Privits usub, et Vändra Gümnaasium on õigel teel, sest toetakse neid tegevusi, mis aitavad kaasa õpilaste enesejuhtimise, väärtust loova mõtlemise, sotsiaalsete olukordade lahendamise ja ideede elluviimise oskuste omandamisele. Need on vajalikud oskused, milleta hakkama ei saa.  Kooli meeskond on väga rahul, et neil on suurepärane võimalus kasutada Ettevõtliku Kooli programmi tööriistu igas ainetunnis. Oma kooli tugevuseks peab Marget õpilaste ja õpetajate initsiatiivikust, mis on toonud tulemusi ja see motiveerib kooliperet. Ettevõtlikkus, kui hoiak, on ettevõtlikkuspädevuse üks osa. Ettevõtlikkust toetades saab noori nakatada ettevõtluspisikuga.

Mis teeb Vändra Gümnaasiumi Aasta Euroopa ettevõtlikuks kooliks? Kui suurt rolli mängib haridusprogramm Ettevõtlik Kool selle tunnustuse saamisel?

Euroopa Ettevõtliku Kooli auhinnaga tunnustab Junior Achievement (JA) koole nende ettevõtlike hoiakute ja õppekavas ettevõtlusõppe laialdase rakendamise eest. Vändra Gümnaasium kasutab majandus- ja ettevõtlusõppe läbiviimiseks JA õppematerjale juba 30 aastat. Ettevõtliku Kooli programmiga liitusime 2016. aastal. Ettevõtliku Kooli (EVK) programm toetab igas mõttes ettevõtlikuks kooliks olemist ning annab võimaluse süsteemselt kooli tegevust hinnata. EVK standard ja enesehindamise digitaalne töövahend Edupeegel on vaieldamatult tööriistad, mis on vajalikud ettevõtlikule koolile. Lisaks annab EVK programm kõikidele õpetajatele võimaluse oma ainetund ehitada üles ettevõtlikku eluhoiakut toetavalt, kasutades selleks TULEMi tööriista. JA ning Edu ja Tegu õppematerjalid loovad lisavõimaluse majandus- ja ettevõtlusõppe tundides süvitsi minna. Üks loob teisele suurepärased eelised.

Millised oleksid sinu kui koolijuhi soovitused õppeasutusele, kuidas toetada õpilaste ja õpetajate tahet panustada hakkama saava noore arengul?

Õpilaste ja õpetajate tahet tuleb kasvatada. See ei ole lihtne, sest see eeldab, et nii õpilased kui õpetajad teevad asju ise. Algatavad, korraldavad, vajadusel korrigeerivad ja mõõdavad mõju. Vastutus tuleb anda tegija kanda. Tahet toetada saab ikka keskkonna loomisega, mis ärgitaks tegutsema, nii õpilast kui õpetajat.

Lisaks Vändra Gümnaasiumi juhtimisele koolitab Marget Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liituvaid õppeasutusi.

Kindlasti kuuled koolitustel õpetajatelt piisaval hulgal “Miks?” küsimusi haridusprogrammi vajalikkuse kohta, ettevõtlikkuse õppetöösse integreerimise teemal.

Margeti lemmikteema koolitustel ongi “Miks?” otsimine. Koolis ei juhtu ega juurdu enne midagi, kui “Miks?” on leitud. Õppimisse, kui protsessi on juba ettevõtlikkus sisse integreeritud. Soovime ju koolis arendada igas õppijas hoiakut „tahan-suudan-teen “. See ei saagi teisiti olla. Vahel tuleb koolitustel aidata inimestel lihtsalt seda märgata.

Vändra Gümnaasium. Foto: Pärnumaa Arenduskeskus

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 220 kooli ja lasteaeda üle Eesti.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Kristel Koddala
Ettevõtliku kooli programmijuht
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

https://evkool.ee/

16.06.2023

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo