Kohtla-Järve Järve Gümnaasium „Teatrikonverents“. Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Parim koostöö partneriga”

1. päeval, 09. novembril toimus Noorte teatrikonverents TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastega ning õpilasesinduse presidendi Diana Droboti eestvedamisel kulges päev põneva meeskonnatööna, kus õpilastest koosnev korraldusmeeskond sai oma võimeid proovile panna igas valdkonnas, keegi omas moderaatori rolli, keegi võttis vastutuse jäädvustada päev pilti ja filmi – tegevust jätkus terveks päevaks ja noored said suurepäraselt hakkama. 2. […]

Võru Kreutzwaldi Kool „Goldberg´i masinast Koeningseggi superautodeni“.Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Põnevaim tund”

Hanno-Laur Kunnus sai Õpilaste teadusfestivalil 2017 info toimuva Goldbergi masina ehitamise võistluse kohta. Ta tutvustas seda koolis direktorile, juhendajatele ja sõpradele. Goldbergi masinaks nimetatakse seadeldist, mis koosneb paljudest lihtsatest mehhanismidest ja mis teostab väga keerulist teed pidi mingit väga lihtsat ülesannet. Võistlusmasinal pidi olema kümme elementi, tema tööaeg täpselt 30 sekundit ning siis pidi masin […]

Tartu Rahvusvaheline Kool aineülene õpimoodul „Järele proovitud ajalugu: ajalooliste leiutiste mudelite valmistamine“Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Põnevaim tund”

Tartu rahvusvahelise kooli 6. klassi lapsed proovisid järele, kuidas toimivad ajaloolised leiutised. Kuue nädala jooksul keskendusid nad sellele, milline on ajaloost tuntud leiutiste ja tehnoloogiate mõju tänapäeva ühiskonnale. Õpilased valisid rühmades välja kaks leiutist ning asusid neid uurima ja nende mudeleid konstrueerima. Üks rühm valis Vana-Kreekast tuntud vee jõul töötava äratuskella ning teine keskaegse kiviheitemasina. […]

Väätsa Põhikool „Kosmoseprogramm“. Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Põnevaim tund”

Väätsa Põhikooli Kosmosepäev oli meie Kosmoseprogrammi esimene heeliumpalli start pikemast teadusprojektide seeriast. Esimese lennu eesmärk oli õppida teadusjaamaga sidet pidama ja lendu korraldama ning süüdata stratosfääris säraküünal – eesmärk, mis täideti paremini hoopis hiljem, teisel lennul. Selle sündmuse raames kaasati maksimaalselt ka kogukonda ning ainuüksi selleks päevaks tellitud meisterdamise töötubades ja tegevustes osales ligi 100 […]

Jõõpre Kool “Ronimisrada”. Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Heategu kogukonnale”

Jõõpre Koolil on olemas sise- ja välijõusaal. Õpilaste eesmärgiks oli rajada kooli õuele juba olemasoleva välijõusaali juurde ronimisrada, mis on mõeldud eelkõige noorematele õpilastele vabaaja veetmiseks pikapäevarühma õuetegevuste ajal, Jõõpre lasteaed Jõmmu vanema rühma õpilastele ning ka tegutsemiseks pärast tunde ja  koolivaheaegadel. Jõõpre Kool on Tervistedendav Kool ning seetõttu on noorte teostatud töö igati koolile […]

Uuemõisa Lasteaed-Algkool “ULAkad märkavad ja jagavad”. Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Heategu kogukonnale”

Uuemõisa Lasteaed-Algkooli (ULA) õpilased soovisid korraldada fotonäitust, kuid kuna pooleli oli Erasmus+ projekti koostamine, siis sai soov sellesse sisse kirjutatud ning asi võttis rahvusvahelised mõõtmed. Me soovisime, et: 1) meie lapsed õpiksid tundma oma maad ja kultuuri, märkama kaaslast ja tema huvisid, teadvustama probleeme ümbritsevas keskkonnas; 2) fotode kaudu tutvustada Eestit ja eestlasi projektipartneritele Euroopas; […]

Kiviõli 1. Keskkool “Loomefest”. Üle-eestilise edulugude konkursi nominent aastal 2018 kategoorias “Heategu kogukonnale”

Üle-eestilise edulugude konkursi nominent aastal 2018 2. juunil toimus Kiviõli õunapuude pargis Loomefest 2018, mis oli suunatud kõikidele Lüganuse valla elanikele. Sündmuse raames loodi kunsti, rütmi, mänge, näidendeid, lavastati fotosid, kooti kangastelgedel ja veel palju muud, kokku oli kogukonnapäeva külastajatel võimalus valida 24 erineva huvitava loometegevuse vahel. Rõõmustav oli see, et kaasa tulid meie kandi […]

Esimesed sammud üldõpetuse suunas ehk lõimitud tunnid Lüganuse Keskkoolis

21. sajandi õppimise alustaladeks on digitaalne kirjaoskus, arusaam elust ja karjäärist. Et seda kõike ellu viia, on pedagoogide ülesandeks vaadata oma aine õpetamist teistmoodi. Õpilastele on vaja jagada koolis oskuseid, millega nad tuleks toime muutuvas ühiskonnas kogu elu vältel. Seda kõike toetab üldõpetuse ja projektipõhise õppe rakendamine õppetöö läbiviimisel. 16. – 20. aprillini toimus Lüganuse […]

Teeme koos ja teeme sõbralikult!

Kasutades erinevaid materjale tegid Sillamäe lasteaia Päikseke lapsed koos partneritega huvitavaid meened. Isetehtud paberist, kasutatud materjalidest, savist suveniirid kaunistavad lasteaia rühmi. Tehtud kingitused lapsed kinkivad lasteaialõpetajatele lõpupeol.   Eesmärgiks oli lastevanemate, teiste pedagoogite koostöösse kaasamine ning huvitavaid asju koos tegimine. Koostöös osalesid lastevanemad, teised kollegid, lasteaia personal. Tulemusena olid laste huvi ja soov tegutseda koos […]

Ettevõtliku kooli avatud uste nädalal Sinimäe põhikoolis möödus LAK-õppe lainel

Ettevõtliku kooli avatud uste nädalasse Sinimäe põhikoolis mahtus nii uue avastamist, koosõppimist, noortekohtumine kui ka mitmeid erinevaid projekte ja kogukondlike kultuurisündmusi.   Uksed olid avatud kõikidele uudistajatele ning mõeldud oli ka neile, kes koolimajja kohale tulla ei saanud. Nimelt osalesid meie 7.-9. klasside õpilased samal ajal Noortekohtumisel Pärnu-Jaagupi Põhikoolis, kus otsisid koos sealsete õpilastega vastust […]