Kiviõli I Keskkool – Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige ja kuldtaseme kool

Kiviõli I Keskkool on Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige juba aegade algusest peale ehk juba 2006. aastast! Ühtlasi on koolil Ettevõtliku Kooli kuldtase ehk kõige kõrgem standard, mida me välja anname.

Kiviõli I Keskkool on silma paistnud sellega, et nad oskavad teha suuri koordineerimist vajavaid ja paljusid partnereid kaasavaid projekte, nagu Loomefest, Keskaja Päev, Unistuste Jooks, antiikolümpiamängud, kohvikutepäevad kogukonnale jne. Lisaks toimetavad õpetajad hoolega erinevate lõimitud projektide kallal.

Mis on Ettevõtlik Kool?

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.