Saverna Põhikool “Kiiged kooli”. Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Parim koostöö partneriga”

Meie eesmärk oli kiigeplats rajada. Kooli eelmine kiik sõideti enam kui aasta tagasi katki ja õpilased ei saanud enam kiikuda, eriti tundsid sellest puudust pikapäevarühma õpilased. Kiiged maksid üle 2000 euro ja sellist summat ei olnud kooli eelarves. Esmalt korraldasime tuluõhtu, kus endast parima andsid kõik: õpilased, õpetajad ja koolitöötajad. Tuluõhtu korraldati 21. aprillil 2017. Eelmise aasta esimese klassi õpilased joonistasid ideekavandeid, missugune võiks tulevane kiigeplats välja näha; teise klassi lapsed kujundasid üritusel osalejatele piletid ja müüsid neid; kolmas klass tegi kavanditest kokkuvõtted ja selgitas välja parimad tööd; neljanda klassi lapsed valmistasid külakeskustesse plakatid, et võimalikult palju rahvast saaks meie üritusest osa ning lõid käed külge, kus abi vajati. Viienda klassi õpilased pidasid annetuskasti; kuuenda klassi lapsed rabelesid kohvikus, kus müüsid enda tehtud ja küpsetatud hõrgutisi. Seitsmenda ja kaheksanda klassi õpilased korraldasid õnneloosi ning üheksas klassi organiseeris õnnemänge ja tordioksjoni. Tuluõhtu läks korda ja saime algkapitali kiigeplatsi ehituseks. Kui koolijuht oli korraldanud hanke kiigeplatsi rajamiseks, algasid ehitustööd, sest kiikedele oli vaja teha üsna suur turvaala. Selleks oli vaja kaevata 30 sentimeetri sügavune ja peaaegu 50 m2 auk maasse, geotekstiil alla, liiv peale ja oligi valmis. Möödunud talv oli väga pikk ja alles mai alguses saime kooli ette maha märkida platsi, kus kiiged olema saavad. Platsi käisid märkimas seitsmenda klassi õpilased, kes õpivad just Pythagorase teoreemi ja said kohe praktiliselt kontrollida, kuidas ristkülikust kaks täisnurkset kolmnurka tekitada ja siis kontrollida, kas kaatetite ruutude summa võrdub hüpotenuusi ruuduga. Plats sai ka ristkülikuna üle mõõdetud, et vastasküljed oleksid ühepikkused ja nurgad ikka täisnurgad. Geotekstiili ostmiseks oli vaja teha arvutused, et teada kui palju seda osta. Lõpuks arvutati, kui palju liiva kulub 30 cm sügavuse turvaala täitmiseks. Kõik arvutused olid täpsed, sest ettevalmistatud plats sobis kiikesid paigaldavale firmale imehästi. Õpilased osalesid kiigeprojekti igas etapis. Lisaks tuluõhtu korraldamisele, mõõtmistele ja arvutamisele tuli teha palju ka füüsilist tööd, et liiv laiali ajada ja piirdeid panna. Ilmataat ei lasknud paigaldatud postidel kiiresti kuivada, sest mitu päeva sadas. Lõpuks said ka viimased piirded paika ja platsile esteetiline ilme antud ning 25. mai lõuna ajal saime kiiged pidulikult avada. Nüüd on kõigil tore kiikuda ja seda võimalust kasutatakse igal vahetunnil ja ka peale koolipäeva. Meie suurimad partnerid olid lapsevanem, kes aitas liivaga, Fripuit OÜ andis piireteks puitmaterjali, Eco Oil OÜ toetas puidu immutusõliga, Dada AD OÜ annetas mängud, Pagariäri Sefiiritordid annetas oksjonile tordi.