Ida-Viru Ettevõtluskeskuse konkurss Ida-Virumaa koolidele “Liitu Ettevõtliku kooliga”!

 

Kas Sinu kool teab, mis on ettevõtlik õpe, oskab seda süsteemselt rakendada ning teab, kuidas oma muutusi ja edukust hinnata?

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kuulutab välja Ida-Virumaa koolidele suunatud konkursi “Liitu Ettevõtliku kooliga”. Kandideerida on võimalik koolidel, kes ei ole “Ettevõtliku kooli” võrgustiku liikmed.

Konkursi eesmärk:  Ida-Virumaa 3 koolil on võimalus kasvatada oma teadmisi ja oskusi “Ettevõtliku kooli” 3 koolitusel (Baas-, Rakendamise- ja Standardi koolitusel), läbi nõustamise saavutada “Ettevõtliku kooli” Standardi kvaliteedimärk ning liituda “Ettevõtliku kooli” võrgustikuga.

Koolidel, kes soovivad kandideerida Ida-Viru Ettevõtluskeskuse konkursil “Liitu Ettevõtliku kooliga”, palume saata halis.rooste@ivek.ee motivatsioonikiri koos ühe ettevõtliku tegevuse kirjeldusega, mis seostub Teie kooliga ja on seotud ettevõtliku õppega.

Kandideerimise ja motivatsioonikirja esitamise tähtaeg on 10. juuni 2016.a.

Koolitused: Konkursil osalevatele koolidele toimuvad TASUTA* koolitused ja nõustamine, mille käigus tuvastatakse Standardis saavutatav tase (baastase, hõbetase, kuldtase).

Hindamine: Konkursil osalevalt koolilt ja direktorilt ootame  tahet, valmisolekut ja inimresurssi muutuste elluviimiseks.

Tunnustamine: Koolide tunnustamine toimub iga-aastasel Haridusfestivalil, kus antakse üle “Ettevõtliku kooli” kvaliteedimärk koos lipuga.

STANDARDi süsteemse rakendamise ja sertifitseerimisega:

  •   tagate oma õppeasutuse hariduse kvaliteedi;
  •   suurendate oma õppeasutuse konkurentsivõimet;
  •   parandate oma õppeasutuses juhtimist ja teisi protsesse (kommunikatsiooni, planeerimist jne);
  •   parandate koostööd huvigruppide ja partneritega;
  •   saavutate huvigruppide ja koostööpartnerite usalduse;
  •   säästate olemasolevaid ressursse, kõrvaldades vead ja liigsed tegevused ning leiate lisaresursse õppeasutuse sees;
  •   omistate kvaliteedimärgi kui lisaturundusvahendi

* programmi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meede “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” EETA

ivek_logo2