Edulood

Spikker: neis koolides kasvavad iseseisvad lapsed

Ettevõtliku Kooli võrgustikuga on veel liitunud Kohtla-Järve Maleva Kool, Kohtla-Nõmme Kool, Iisaku Gümnaasium, Sinimäe Põhikool, Jõhvi Gümnaasium ja Kiviõli lasteaed Kannike.

2019 aasta oktoobris toimus Paides Eesti Ettevõtlike koolide võrgustiku Haridusfestival, kus kinnitati uued standardisaajad baas-ja kuldtasemel. Sel sügisel lisandus Ettevõtliku Kooli standardi baastaseme täitjate hulka neli Ida-Virumaa kooli: Jõhvi Põhikool, Jõhvi Vene Põhikool, Lüganuse Kool, Illuka Kool. Kuldtaseme pälvis juba teistkordselt Sillamäe lasteaed Päikseke.

Ettevõtliku Kooli Ida-Virumaa koordinaatori Hälis Rooste sõnul jagunevad koolid ja lasteaiad, kes võrgustikuga liitunud, nelja gruppi: liitunud, baastase, hõbetase ja kuldtase. „Kui hästi lühidalt neid tasemeid lapsevanemate ja laste jaoks lahti selgitada, võib öelda, et kõik baastasemeni jõudnud koolid ja lasteaiad on endile teadvustanud, et ettevõtlikkuse arendamine õppeasutustes läbi erinevate süsteemide on vajalik, ning nad on valmis oma õppe- ja huvitegevust üles ehitama läbi õpilasest lähtuva initsiatiivi. Need koolid on selle suure ja põneva teekonna alguses,“ selgitas Rooste.

Hälis Rooste

Jõhvi Põhikool on üks äge kool Ida-Virumaal, kus tegutseb hulgaliselt õppimist toetavaid huviringe, mis aitavad hoida õppimise head taset, rääkis ta. 325 aasta vanune Lüganuse kool paistab Rooste hinnangul silma hea õpiedukuse ning väljalangevuse puudumisega. Kaunis mõisas asuv Illuka Kool on ümbruskonnale eeskujuks laste aktiivse kooli ümbritseva looduse eest hoolitsemise poolest. Jõhvi Vene Põhikool on aga olnud edukas nii keelekümbluses kui paljude õpilaste algatatud projektide poolest.

Hõbe- ja kuldtase on tegelikud kvaliteedinäitajad

Ettevõtliku Kooli hõbetase näitab Hälis Rooste ütlusel, et haridusasutus on suutnud juba ettevõtliku kooli põhimõtted juurutada mitmetesse oma tegevusvaldkondadesse, pakkudes õpilastele mitmekesiseid võimalusi iseseisvaks arenguks ja õpitööks. Näiteks kasutatakse lõimitud tunde ning toetatakse õpilaste endi võimalusi algatada ja ellu viia uusi kogukonnale kasulikke projekte. Hõbetasemele jõudnuid on Ida-Virumaal neli: Sillamäe Vanalinna Kool, Kohtla-Järve Järve Kool, Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju ja Voka Lasteaed Naksitrallid. Sel aastal uusi hõbetaseme koole ei lisandunud.

Kuldtase antakse koolile või lasteaiale, mille puhul saab rääkida ettevõtlikkusest, mille ümber on ehitatud kogu ülejäänud õppeprogramm, ning ettevõtlikkus ja õpilaste endi initsiatiiv on määrava tähtsusega kõigis tegevustes. Selliseid asutusi on Ida-Virumaal vaid kaks: Sillamäe lasteaed Päikseke ja Kiviõli 1.Keskkool. „Sel sügisel sai Sillamäe kuldtaseme juba teiseks kolmeaastaseks perioodiks. Nende edulugu oleks kõige paslikum kommenteerida lastevanemate endi hinnanguga, kust tuleb välja, et laste huvidega arvestatakse teemade ja tegevuste planeerimisel lausa sajaprotsendiliselt!“

Hea lapsevanem! Uuri, kui ettevõtlik on sinu lapse kool või lasteaed:

  1. Kas haridusasutus on liitunud Ettevõtlike Koolide võrgustikuga? Kui jah, on suur tõenäosus, et nad väärtustavad laste ettevõtlikkust ja püüavad seda mitmeti edendada.
  2. Kui haridusasutusel on Ettevõtliku Kooli baastase! See tähendab, et ta on keskmisest enam avatud nii laste kui lapsevanematele ettepanekutele, kuidas koolikorraldust lapsekesksemaks muuta.
  3. Kui haridusasutusel on Ettevõtliku Kooli hõbetase! Sinu lapse koolis on loodud kõik selleks, et temast saaks kasvada keskmisest iseseisvam ja hakkamasaavam inimene.
  4. Kui haridusasutusel on Ettevõtliku Kooli kuldtase! Lapsevanemana oled võitnud jackpoti! Sa oled oma lapse usaldanud keskkonda, kus ta saab kogu oma energia, loomingulisuse ja võimed rakendada kõige kiiremasse ja paindlikumasse arengusse!

Ida-Viru võrgustiku turundustegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks-  tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“ (PATEE) projektist “Ettevõtliku kooli Ida-Viru võrgustiku koordineerimine ja arendamine, ettevõtlikkuse ja tehnikahariduse sidumise programmide elluviimine”

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo