Ettevõtlikud õppeasutused Ida-Virumaal pakuvad teistmoodi haridust

Ettevõtliku kooli“ avatud uste nädal leiab aset 16.-23. aprillil, Ida-Virumaal. „Ettevõtliku kooli“ võrgustiku õppeasutused ootavad külla eelkõige lapsevanemaid, et tõsta teadlikkust ettevõtlikust haridusest ja teistmoodi õppimisest.

Õppimine väljaspool klassiruumi, õppeainete lõimimine ja sidumine päris eluga, õppimist toetav hindamine, külalisesinejad ning koostöö vanematega on mõned märksõnad, mis iseloomustavad „Ettevõtliku kooli“ programmi olemust.

„Ettevõtliku kooli“ programmi koordineerib Eestis Ida-Viru Ettevõtluskeskus. „Ettevõtliku Kooli“ Ida-Virumaa võrgustiku koordinaator Hälis Rooste tõdes: „„Ettevõtliku kooli“ võrgustikul on häid näiteid ettevõtlikust õppimisest aga paraku ei tea sellest paljud vanemad, seetõttu ootame kõiki huvilisi tutvuma ettevõtlike koolide ja lasteaedade tegemistega. Avatud uste nädala jooksul saab näha kaasaegseid õppemeetodeid,  osaleda põnevates õppetegevustes, lõimitud tundides, väljasõitudel, laatadel ja koolitustel.“

„Lüganuse Keskkoolis seostatakse tervislik toitumine grammatikaga. Koostatakse tervislik päevamenüü, matemaatikas koostatakse diagramme ning lõpuks valmib teemakohane reklaamplakat“ sõnas Lüganuse Keskkooli „Ettevõtliku kooli“ koordinaator Kaili Kivi.

„Jõhvi Põhikoolil on pakkuda põnevat tegevust lisaks koolitundidele, sest ettevõtlik laps on tegus ka väljaspool õppetegevust. Teisipäeval, 17.04 tulevad huviringid välja oma tavapärastest ruumidest ja tutvustavad kooliperele oma tööd. Õpilastel on võimalus leida vahetundides tegevusi ja soovi korral ringidega sügisel liituda. Kolmapäeval, 18.04 toimub koostööpartneri Virumaa Metsaühistuga õpilaste valmistatud pesakastide metsa viimine ja paigaldamine“ sõnas Jõhvi Põhikooli huvijuht Liivi Jõemets.

„Reedel, 20.04 saab Voka lasteaias „noorte treenerite“ ja liikumisõpetaja juhendamisel õppida lihtsamaid jooga harjutusi. Õues saab mängida pallimänge ja doominot, püüda kala ning uurida loodus. Tegevusi juhendavad koolieelikud koos õpetajatega“ sõnas Voka lasteaia õppealajuhataja ja „Ettevõtliku kooli“ koordinaator Külli Mänd.

Avatud uste nädal lõppeb 23.04 J. Käisile pühendatud konverentsiga Maidla Koolis, kus esinejatena astuvad üles tuntud kasvatusteadlased Tiiu Kuurme ja Reggio Emilio „maaletooja“ Maarika Pukk PhD.

Programm

Ettevõtlikud õppeasutused, kes avavad oma uksed külalistele on: Jõhvi Põhikool,  Lüganuse Keskkool, Sillamäe lasteaed Päikseke, Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju, Voka lasteaed Naksitrallid ja Maidla Kool.

Avatud uste  päevade toimumist rahastab Euroopa Liit  Regionaalarengu Fond, projektist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks-  tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“

 

Lisainfo:
Hälis Rooste
Ettevõtlik kool
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Keskväljak 4, Jõhvi 41531
Tel.: + 372 52 96027
Skype: hrooste
www.evkool.ee